โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครและสอบคัดเลือกคนงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครและสอบคัดเลือกคนงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 320 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครคนงานจ้างเหมาตำแหน่งคนงาน  จำนวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 7,320 บาท เพื่อปฏิบัติงานประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลำปาง โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

รายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา