โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสถานที่เตรียมพร้อมต้อนรับว่าที่บัณฑิตใหม่ ในพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31พร้อมแจ้งเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสถานที่เตรียมพร้อมต้อนรับว่าที่บัณฑิตใหม่ ในพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31พร้อมแจ้งเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2378 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสถานที่เตรียมพร้อมต้อนรับว่าที่บัณฑิตใหม่ ในพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เปิดเผยว่า ในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  กำหนดจัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 โดยวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นพิธีซ้อมย่อยตามสาขา ณ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งว่าที่บัณฑิตต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น. นำเอกสารการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำและหนังสือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งจากต้นสังกัด  สำหรับบัณฑิตที่มียศว่าที่ร้อยตรีมายืนยันกับกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมในวันฝึกซ้อม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เป็นพิธีซ้อมย่อยเสมือนจริง โดยนักศึกษาต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 07.30 น. เพื่อถ่ายรูปหมู่ตามลำดับคณะ ในระหว่างการฝึกซ้อมไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องฝึกซ้อม
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เตรียมความพร้อมในการจัดซุ้มแสดงความยินดีกับว่าที่บัณใหม่ กว่า 15 ซุ้ม  และจัดที่พักสำหรับผู้ปกครอง 4 จุด คือ ใต้ถุนอาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ใต้ถุนอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงอาหาร โดย 2 จุดสุดท้ายจะมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงพิธีฝึกซ้อมย่อยภายในอาคารอเนกประสงค์ให้ผู้ปกครองรับชม ในส่วนของงานจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ช่วงเช้าซึ่งเป็นช่วงที่บัณฑิต ผู้ปกครอง และญาติบัณฑิตเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ จะมีการจราจรหนาแน่น มหาวิทยาลัยจึงเปิดเส้นทางขาเข้าสู่มหาวิทยาลัย 3 เส้นทางคือ เส้นทางที่หนึ่ง จากถนนพหลโยธิน ลำปาง-งาว เข้าสู่มหาวิทยาลัย เปิดให้วิ่งขาเข้า 2 ช่องจราจร เพื่อป้องกันรถติดบริเวณคอสะพานหน้ามหาวิทยาลัย เส้นทางที่สอง บริเวณประตูสอง ข้างฟาร์มประมง วิ่งเข้า – ออก 2 ช่องจราจร เส้นทางที่สาม ประตูด้านข้างสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร  เปิดให้วิ่งเข้า – ออก 2 ช่องจราจร ในส่วนของทางออก เปิดให้รถวิ่งปกติทุกเส้นทางหลังจากบัณฑิตเข้าหอประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง อำนวยความสะดวกด้านงานจราจร และมีนักศึกษาวิชาทหารอำนวยความสะดวกด้านงานจราจรภายในมหาวิทยาลัย  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวในตอนท้าย
          สำหรับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีกำหนดซ้อมใหญ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยว่าที่บัณฑิตสามารถดูรายละเอียดได้ทาง https://lpc.rmutl.ac.th/news/5238   หรือสอบถามได้ที่ 0 5434 2547-8 
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง /อ.ณัฐอมร จวงเจิม / อ.วาที พันธุวัฒน์ / ธนพร ยะสุทธิ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา