โลโก้เว็บไซต์ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี  2558   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2558

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 327 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  มีความประสงค์จะขายพัสดุที่อยู่ในสภาพชำรุด  ประจำปี  2558  จำนวน  210  รายการ  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  ดังนี้

   1.ครุภัณฑ์สำนักงาน                 จำนวน  103  รายการ 

              2.ครุภัณฑ์อื่นๆ                     จำนวน    68  รายการ 

              3.วัสดุถาวร                          จำนวน    39  รายการ 

โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา