โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยในยุค Thailand 4.0” โดยเภสัชกร ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://goo.gl/forms/BKbDSTJUHrWeUjwE2  ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หรือโทร.034-341545-7 ต่อ 125


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา