โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 สืบสานวัฒนธรรมไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 สืบสานวัฒนธรรมไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         1 พฤศจิกายน 2560 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด
         การจัดโครงการดังกล่าวมีการแข่งขันโคมลอย การประกวดธิดายี่เป็ง และธิดาจำแลงยี่เป็ง การแข่งขันชกมวยทะเล การออกร้านกาดหมั้วคัวแลง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก
         ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา