โลโก้เว็บไซต์ การรับสมัครและสอบคัดเลือกคนงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล	 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การรับสมัครและสอบคัดเลือกคนงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครคนงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  จำนวน ๑ อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของราชการและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นคนงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

รายละเอียการดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา