โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลลำปางจัดประชุมการจัดการแข่งขันและแบ่งสายการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 32 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ราชมงคลลำปางจัดประชุมการจัดการแข่งขันและแบ่งสายการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 32

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ธันวาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 32  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

    สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ได้จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกพื้นที่เข้าร่วม

    ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา