โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 259 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    นักศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โดยศึกษาดูงานด้านด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิตปูนซิเมนต์  การควบคุมคุณภาพ การควบคุมการผลิต การซ่อมบำรุง การจัดส่ง และการรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษางาน โดยมีอาจารย์พงศกร  สุรินทร์ และ อาจารย์มนินทรา ใจคำปัน เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม

    ที่มาของข่าว/ภาพ : อ.พงศกร  สุรินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา