โลโก้เว็บไซต์ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 ตุลาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ตามที่มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ สังกัดฝ่ายบริการ กองบริหารทรัพยากร  ในวันที่ 25 ตุลาคม  2560 ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา