โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมสับปะรด ให้กับกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดอินทรีย์ บ้านวังเลียบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมสับปะรด ให้กับกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดอินทรีย์ บ้านวังเลียบ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 ธันวาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสำนักงานเกษตร อ.เมือง จ.ลำปาง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ และคุณสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมสับปะรด ให้กับกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดอินทรีย์ บ้านวังเลียบ หมู่ 4ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวนผู้เข้าอบรม 17 คน ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคมคม 2558และอาจารย์พรหมมินทร์ สายนาคำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสบู่ก้อนใสสับปะรด ณ แปลงปลูกสับปะรดอินทรีย์ บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำแยมสับปะรดอินทรีย์ และสบู่ก้อนใสสับปะรด และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป...

    ข่าว/ภาพ :อ.สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา