โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมฟังโครงการเสวนาพิเศษ เรื่อง “120 ปี ท้องถิ่นไทย” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมฟังโครงการเสวนาพิเศษ เรื่อง “120 ปี ท้องถิ่นไทย” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 ตุลาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 391 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  ขอเชิญร่วมฟังโครงการเสวนาพิเศษ เรื่อง “120 ปี ท้องถิ่นไทย” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล” วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 25 ตุลาคม  2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร.054-268701 ต่อ 5123

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา