โลโก้เว็บไซต์ สถิติจังหวัดมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่อนุเคราะห์นักศึกษาร่วมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สถิติจังหวัดมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่อนุเคราะห์นักศึกษาร่วมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คุณพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง พร้อมคณะ นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มามอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในโอกาสแทนคำขอบคุณมหาวิทยาลัย ที่อนุเคราะห์นักศึกษาร่วมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่เป็นพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล (พนักงานแจงนับ) และจัดหาบุคลากรทางการศึกษา (คณาจารย์)ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแล  การปฏิบัติงานของนักศึกษาให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา