โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชันสากล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชันสากล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย)  เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑๐,๐๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560   และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ได้ http://www.nacc.go.th/lampang หรือโทร. 054-221347-9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา