โลโก้เว็บไซต์ ผู้แทน มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมการจัดงาน Grand Openning บ้านม่อนเขาแก้ว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้แทน มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมการจัดงาน Grand Openning บ้านม่อนเขาแก้ว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม อาจารย์สาขาเทคโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมทดลองเตาเผาราชมงคล และงาน Grand Openning  บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านม่อนเข้าแก้ว

    Grand Openning  บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านม่อนเข้าแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา