โลโก้เว็บไซต์ นศ.รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “นักศึกษาปันน้ำใจสู่สุนัขจรจัด” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “นักศึกษาปันน้ำใจสู่สุนัขจรจัด”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 460 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นศ.รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “นักศึกษาปันน้ำใจสู่สุนัขจรจัด”

       เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ดร.ผจงจิตร์ ติ๊บประสอน อาจารย์สาขาการจัดการ นำนักศึกษา สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่เรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค จำนวน 60 คน ร่วมจัด โครงการ “นักศึกษาปันน้ำใจสู่สุนัขจรจัด” ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดเวฬุวนาราม และ ป้าแอ๊ด (บ้านพักพิงสุนัขจรจัด) อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาทุกคน ได้ร่วมกันบริจาคอาหาร เงินสมทบทุนค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ และเป็นจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด และสุนัขจรจัด เท่าที่จะทำได้ และทุกคนต่างพร้อมใจร่วมด้วยกันอย่างเต็มกำลังความสามารถสมกับเป็นบัณฑิตจิตอาสาอย่างแท้จริง
ขอเชิญติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ค่ะ
http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1306
http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1305ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา