โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานบนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยวันเกษียณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานบนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยวันเกษียณ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 582 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน "บนเส้นทางแห่งความภูมิใจ สู่เส้นชัยวันเกษียณ" ประจำปี 2560

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงาน "บนเส้นทางแห่งความภูมิใจ สู่เส้นชัยวันเกษียณ" โดยภาคเช้า เวลา 09.39 น. จัดพิธีทำบุญสืบชะตา ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 โดยปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  อาจารย์อัครเดช พิมพ์พนิตย์ อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ ชาตนนท์ อาจารย์สาขาการจัดการ คุณพัชนี เต้าชัยภูมิ อาคารกองการศึกษา คุณสง่า เตชะกัน พนักงานขับรถ คุณบุญทัน แสงพันตา พนักงานขับรถ คุณทวีบุญ ช่างไม้

         สำหรับภาคค่ำ กิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้เป็นจำนวนมาก 
ขอเชิญติดตามชมภาพเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ค่ะ 
http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1303
http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1289
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา