โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 174 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         27 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัติถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำผู้บริหาร บุคลากร ร่วมมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์แทนใจถวายพ่อ) ซึ่งเป็นฝีมือการทำดอกดารารัตน์ด้วยใจของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคุณสงัด หมื่นตาบุตร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และคุณวาสนา ชัยชนะทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา