โลโก้เว็บไซต์ องค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวด Rmutl Music Award 2015 และ Rmutl Mr Miss and lady boy 2015 เฟ้นหาตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

องค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวด Rmutl Music Award 2015 และ Rmutl Mr Miss and lady boy 2015 เฟ้นหาตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 313 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประกวด Rmutl Music Award 2015 และ Rmutl Mr Miss and lady boy 2015 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อคัดเลือกวงดนตรีและนักศึกษาที่มีความสามารถ บุคลิกดี มีความมั่นใจ  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแข่งขันในงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” ระหว่างวันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

    สำหรับผลการแข่งขัน Rmutl Music Award 2015 รางวัลชนะเลิศได้แก่ วงโคจร(orbitul)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ วง MAEWANGBand  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ วง Attempt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สำหรับผลการประกวด Rmutl Mr Miss and lady boy 2015ประกอบด้วยประเภทเดือน รางวัลชนะเลิศนายกรวิชญ์ ศุภภาคิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  รางวัลรองชนะเลิศ นายปฎิภาณ เสือมะกอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายนนท์ธวิตน์ เจนใจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประเภทดาว รางวัลชนะเลิศ นางสาวนิศารัตน์ วงค์ชมภู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศนางสาววราพร ขวัญวงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกมลชนก ขำศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประเภทดาวเทียม รางวัลชนะเลิศนายสันติราษฎร์ ใจวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  รางวัลรองชนะเลิศนาย พิชชากร คำอั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายปภาวรินทร์ ด้วงรอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ทั้งนี้ได้รับเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้มอบรางวัล

    ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

    ภาพ : อ.ณัฐอมร  จวงเจิม

    ที่มาของข่าว : จักรพงษ์  ชุ่มใจ / วีรญา สมมุ้ง


คลังรูปภาพ :


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา