โลโก้เว็บไซต์ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กันยายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 311 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในวันที่  27 กันยายน 2560 ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

              ๑. นายประวิทย์     ทรงภิญโญทรัพย์

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวปฏิบัติงาน ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ในเวลาราชการ ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และนำเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง ดังนี้

ประกาศผลการสอบอาจารย์พละ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา