โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญท่านร่วมงานวันเกษียณอายุราชการ “บนเส้นทางแห่งความภูมิใจ สู่เส้นชัยวันเกษียณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญท่านร่วมงานวันเกษียณอายุราชการ “บนเส้นทางแห่งความภูมิใจ สู่เส้นชัยวันเกษียณ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กันยายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 866 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ “บนเส้นทางแห่งความภูมิใจ สู่เส้นชัยวันเกษียณ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

         ปีนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน ๖ คน ได้แก่
๑.ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี
๒.ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๓.ผศ.ทองล้วน มาซา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
๔.ผศ.อัครเดช  พิมพ์พนิตย์ อาจารย์ประจำสาขา   พืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
๕.ผศ.สุรินทร์ ชาตนนท์ อาจาร์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
๖.คุณพัธนี เต้าชัยภูมิ พนักงานพิมพ์ กองการศึกษา
๗.คุณสง่า  เตชะกัน พนักงานขับรถยนต์
๘.คุณบุญทัน  แสงพันตา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
๙.คุณทวีบุญ จุลพงษ์ ช่างไม้

         ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. ศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญสืบชะตา ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรม

         ภาคค่ำ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว                         (การแต่งกาย : สวมชุดสุภาพ สีไม่ฉูดฉาด)
ขอบคุณภาพประกอบจากคุณจารุวรรณ สุยะ นักประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา