โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กันยายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 264 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 15-25  กันยานยน 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-4333017 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา