โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กันยายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 211 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “เพื่อมวลชน 4.0 ( Sport for all 4.0)” วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น.  สวนสาธารณะเขลางค์นคร ลำปาง 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา