โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ สุขเกษมก่อนเกษียณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ สุขเกษมก่อนเกษียณ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กันยายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ศูนย์เทคนิคการแพทย์คลินิกคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในวัยเกษียณอายุราชการ  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ สุขเกษมก่อนเกษียณ วันที่ 25 กันยายน 2560  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.053-996027 หรือ www.ams.cmu.ac.th/amscsc


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา