โลโก้เว็บไซต์ สำนักประกันฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ ปวส. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักประกันฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ ปวส.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กันยายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 563 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          8 กันยายน 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับ ปวช/ปวส. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษาฯ เป็นผู้ดำเนินการหารือและชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับ ปวส. เพื่อรับการตรวจประเมินจากสำนักงานอาชีวศึกษา  ทั้งนี้ในการประชุมมีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของสำนักงานบริหาร กองการศึกษา กองบริหารทรัพยากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เข้าร่วมประชุมจำนวน 55 คน
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ
          ที่มาของข่าว : ธิติมา  สมพงษ์
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา