โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ และการจัดการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ และการจัดการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 233 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ และการจัดการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด

      วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มและการจัดการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านเสด็จ กิจกรรม "การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน การสร้างกลุ่ม กฎ กติกา ระเบียบของกลุ่ม" โดยมีนักศึกษา และนักศึกษาทายาทกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ได้มาร่วมกิจกรรม และอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดดังกล่าว ณ ห้องนวัตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา