โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 921 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 

       วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ทีมงานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในงาน "วันเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ" ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ภาคเช้าเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับทราบข้อมูลการศึกษาต่อ 

        สำหรับภาคบ่าย เป็นการแนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวน 300 คน ทั้งนี้ิมีหน่วยงาน สถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมออกบูธดังกล่าวกว่า 35 แห่ง ในส่วน มทร.ล้านนา ลำปาง ได้จัดบูธร่วมกับ มทร.ล้านนา (ภาคพายัพเชียงใหม่)/ดอยสะเก็ด/ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) โดยน้องๆ นักเรียนต่างให้ความสนใจร่วมรับฟังและร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา