โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 274 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               สำนักงานจังหวัดลำปาง  ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงการสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลำปาง ในวันที่ 14  กันยายน 2560 เวลา 09.09 น. ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การแต่งกาย ชุดโทนสีขาว หรือสุภาพสีขาว


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา