โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือคลินิกเทคโนโลยีฯ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมสับปะรด และไอศกรีมกะทิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือคลินิกเทคโนโลยีฯ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมสับปะรด และไอศกรีมกะทิ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กันยายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 1121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมสับปะรด และไอศกรีมกะทิ ให้กับพนักงานบริษัทฯ ณ บริษัท เชียงรายโฮมเมคไอศกรีม จำกัด จ.เชียงราย ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2560 บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ประมาณ 10 คน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำไอศกรีมสับปะรด และไอศกรีมกะทิ และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำไอศกรีมสับปะรด ไอศกรีมผลไม้ และไอศกรีมกะทิ ให้กับคนไทยรับประทาน ต่อไป...

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา