โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม Model ASEM  ครั้งที่ 8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 250 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ แจ้งการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8  ระหว่างวันที่ 15-20 พฟศจิกายน 2560 ณ กรุงเนปิดอและนครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asef.org/projects/themes/education/4104-modelasem8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา