โลโก้เว็บไซต์  ขอเชิญชวนนักศึกษา สมัครเป็นประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 36 และทำหน้าที่ Supervisor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญชวนนักศึกษา สมัครเป็นประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 36 และทำหน้าที่ Supervisor

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ชมรพุทธศาสตร์สากล ได้จัดทำโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 36 ชิงโล่เกียรติยศองค์กรเพื่อการศึกษาและสันติภาพนานาชาติ และทุนการศึกษา สำหรับเยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ระดับนักเรียนทหาร-รวจ และระดับครูอาจารย์  ดังนั้นจึง ขอเชิญชวนนักศึกษา สมัครเป็นประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 36 และทำหน้าที่ Supervisor สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 082-4505639 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา