โลโก้เว็บไซต์ การรับบริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การรับบริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ณ มทร.ล้านน ลำปาง ในวันที่ 13 กันยายน 2560  ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริจาคโลหิต ก่อนบริจาค คือ

1.ควรนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง

2.ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมากก่อนมาบริจาคดลหิต

3.ควรมีสุขภาพสมบูรณ์ดีทุกประการ

4.ผู้บริจาคที่เป็นหญิง ไม่ควรบริจาคขณะที่มีประจำเดือน

5.ขณะที่หิวหรือไม่ได้รับประทานอาหารมา ไม่ควรบริจาค


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา