โลโก้เว็บไซต์ สอบคัดเลือกรับทุนศึกษาอบรมของศูนย์ ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สอบคัดเลือกรับทุนศึกษาอบรมของศูนย์ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สำนักงานคณะกรรมการกการอุดมศึกษา  กรงุเทพฯ แจ้งสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาอบรมรมของศูนย์ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดหัวข้อหลักสูตร ส่งเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 5 กันยาน 2560 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.Inter.mua.go.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา