โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นของกระทรวงพาณิชย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นของกระทรวงพาณิชย์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 174 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ของกระทรวง ถือเป็นการเข้าถึงการให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์วิถึชีวิตยุค Smart Phone ด้วย 4 แอพพลิเคชั่น เพื่อมุ่งหวังและสอดรับกับแนวนโยบายของทางรัฐบาลในการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคมไปสู่ Digital Economy และเป็นการช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงพาณิชย์ได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว จากทุสถานที่ ทุกเวลา 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา