โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศาลจังหวัดลำปาง จัดโครงการ “ร่วมไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” แก่นักศึกษา กยศ. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศาลจังหวัดลำปาง จัดโครงการ “ร่วมไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” แก่นักศึกษา กยศ.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กันยายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 345 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เมือวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง...ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผอ.กองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวต้อนรับ คณะศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดลำปางและนักศึกษา(กยศ.) มทร.ล้านนา ลำปาง ในโอกาสที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับศาลจังหวัดลำปาง จัดโครงการ "ร่วมไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ65พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" 

         กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณวิเศษ วิเศษชุมพล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้น ในศาลากลางจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 

        ทั้งนี้ มีนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 100 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง และซักถามข้อสงสัยกรณีการชำระเงิน เบี้ยปรับ การผิดนัด กำหนดการชำระเงินภายหลังจากการทำงาน เกณฑ์การชำระเงินต่างๆ ได้รับความกระจ่าง และปลูกจิตสำนึก นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (นศ.กยศ.)ที่ดี ในการชำระเงินตามกำหนด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่รุ่นน้องต่อไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา