โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านอาหารและเครื่องดื่ม ในการแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านอาหารและเครื่องดื่ม ในการแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 588 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 พื้นที่ ครั้งที่ 1 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 พร้อมคว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านอาหารและเครื่องดื่ม
          อาจารย์เพียงกานต์  นามวงศ์ อาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ได้นำนักศึกษา 5 คน คือ นางสาวจริยา อินกาสุข นางสาวรัตนาภรณ์ อำนาจผูก นางสาวเยาวผกา ธรรมสอน นายณงค์เดช ปินันท์ และนางสาวศิริพร มณีมัญชุพร  นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 พื้นที่ ครั้งที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านวิชาการและได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปปฏิบัติจริง โดยการแข่งขันดังกล่าวได้แบ่งนักศึกษาเป็น 2 ทีม คือทักษะอาหาร 2 คน ทำการแข่งขันจัดโต๊ะอาหารมื้อเย็นเป็นอาหารตะวันตกพร้อมรายการอาหารสำหรับ 2 คนในวันครบรอบแต่งงงาน ภายในเวลา 10 นาที  และทักษะเครื่องดื่ม 3 คน ทำการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ประกอบลีลา โดยผู้แข่งขันต้องผสมเครื่องดื่มคอกเทลที่คิดสูตรขึ้นมาใหม่ ในเวลา 5 นาที ซึ่งจากคะแนนรวมของนักศึกษาในทักษะอาหารและเครื่องดื่ม ผลเป็นที่น่าพอใจ
          ด้านนายณรงค์เดช ปินันท์ นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันฯ กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทำให้ได้นำความรู้มาปรับใช้และได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ของตนเองทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการนำไปประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งนับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ ขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมในครั้ง และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้
          สำหรับการโครงการแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 พื้นที่ ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยจัดแข่งขัน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดแผนธุรกิจ การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของนักศึกษา และการแข่งขันทักษะอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนและเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปี 2561 ต่อไป
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : อ.เพียงกานต์  นามวงศ์
          ที่มาของข่าว : สุพรรณี  ปีบ้านใหม่ (สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา