โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดอบรมทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับมาตรฐานสากล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จัดอบรมทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับมาตรฐานสากล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 183 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา จัดอบรมทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับมาตรฐานสากล

         24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับมาตรฐานสากล

         ทั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม ใช้ห้องอบรม 203 และ 505 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การอบรมโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 27 สิงหาคม 2560 เพื่อดำเนินการจัดอบรมและทดสอบมาตรฐานทักษะ การใช้งานคอมพิวเตอร์มาตรฐาน ICDL                          

         สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา กว่า 70 คน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา