โลโก้เว็บไซต์ นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย ร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนาฯ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย ร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนาฯ”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 148 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. ที่ผ่านมา นักเรียน นักศึกษาคึกคักร่วมงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์” ประจำปี ๒๕๖๐ 

           โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ภายในงานมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้ามาร่วมแข่งขันทักษะ ทางวิทยาศาสตร์ และร่วมชมกิจกรรม นิทรรศการพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๔ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ต่าง โดยนักเรียนรักศึกษา ต่างให้ความสนใจ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา