โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายกิจการพิเศษรับมอบน้ำดื่มและของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายกิจการพิเศษรับมอบน้ำดื่มและของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ รับมอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด และของรางวัลสนับสนุนจากนายมานะ ติสาขา ผู้จัดการบริษัทวิริยะประกันภัย มหาชน จำกัด สาขาลำปาง เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดินการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา