โลโก้เว็บไซต์ คลิกนิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำยาหม่องสมุนไพรและพิมเสนน้ำแก่เกษตรกรผู้ปลูกดีปลี นำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลิกนิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำยาหม่องสมุนไพรและพิมเสนน้ำแก่เกษตรกรผู้ปลูกดีปลี นำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 28 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมบริการให้คำปรึกษาฯ ให้ความรู้เรื่องการทำยาหม่องสมุนไพร และพิมเสนน้ำแก่เกษตรกรผู้ปลูกดีปลี ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านหนองหล่าย ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 โดยมีอาจารย์พรหมมินทร์ สายนาคำ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอาจารย์ณัฐอมร  จวงเจิม อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรในการจัดอบรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ลดรายจ่ายในครัวเรือน

    อาจารย์พรหมมินทร์ สายนาคำ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินโครงการภายใต้งบประมาณของคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภาระกิจ 4 ด้าน คือ การให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร พัฒนาคุณภาพสินค้าโอทอป SMEs บริการข้อมูลเทคโนโลยีและสืบค้นข้อมูลความต้องการ ด้านที่สองเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านองค์ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างสังคม้านวิทยาศาสตร์กับทุกระดับ ด้านที่สามถ่ายทอดเทคโนโลยี สาธิต ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของประชาชนหรือชุมชน ด้านที่สี่คือการวิจัยและพัฒนาต่อยอด พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยี ผ่านการถ่ายทอดและให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับกกลุ่มมผู้ใช้  สภาพท้องถิ่นและวัตถุดิบ โดยการทำยาหม่องดีปลีนับเป็นการนำภูมิปัญญาของไทยเรื่องยาหม่องกับภูมิปัญญาเรื่องสมุนไพรมาผสมผสานทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อสุขภาพ ด้วยสรรพคุณของดีปลีที่มีรสร้อน มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อย ปวดกระดูก ปวดข้อ ดังนั้นการนำมาใช้ในรูปสารสกัดโดยการสกัดด้วยเอททิลแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็น จะได้สารสกัดนำมาเป็นส่วนผสมในสูตรยาหม่องสมุนไพร เพื่อใช้ในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย ช้ำบวม แมลงสัตว์กัดต่อย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรดีปลีอีกทางหนึ่งด้วย

    สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวมีกลุ่มอาชีพและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน โดยส่วนใหญ่นำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งนี้กลุ่มอาชีพหรือประชาชนที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลด้านคลินิคเทคโนโลยี สามารถสอบถามได้ที่คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โทรศัพท์ 054-342547-8 ต่อ 112 ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีกล่าวในตอนท้าย

    ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ

    ที่มาของข่าว/ภาพ :สุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา