โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง มอบต้นกล้าดอกดาวเรือง แก่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง มอบต้นกล้าดอกดาวเรือง แก่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 591 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่งมอบต้นกล้าดอกดาวเรืองจำนวน 500 ต้น แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ณ บริเวณโรงเรือนไม้ดอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อทำการปลูกเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา