โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัด จัดงาน “ดอกสีเหลืองจะเรืองรอง ดั่งสีทองทั่วลำปาง...” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัด จัดงาน “ดอกสีเหลืองจะเรืองรอง ดั่งสีทองทั่วลำปาง...”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 239 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2560  เวลา 09.09 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดพิธีปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองให้บานสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ 

         พิธีดังกล่าว เป็นการเริ่มต้นปลูกดอกดาวเรืองของจังหวัดลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน ทุกภาคส่วนร่วมปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลืองให้บานสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยทรงพระราชสมภพวันจันทร์ สีประจำพระองค์ จึงเป็นสีเหลือง ดอกดาวเรือง                    
         จึงเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ ที่คอยเตือนใจพสกนิกรชาวไทยทุกคน ให้รำลึกนึกถึงคำที่พระองค์เคยสอน สิ่งที่เคยปลูกฝังสิ่งที่ทำ และความหวังทีอยากให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 

         สำหรับผู้ร่วมงานในครั้งนี้ มีกลุ่มพลังมวลชนที่ร่วมกิจกรรมรวม 600 คน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน ชมรมคนรักในหลวง ชมรมจักรยาน กลุ่มชนเผ่าและกลุ่มคนพิการ ที่มาร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา