โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา


      เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษา ในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนแจ้ห้มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการบุญทวี วิทยาคุณ ให้เกียรติมอบของที่ระลึก แทนคำขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่มาร่วมจัดบูธฯ ดังกล่าว โดยมีอาจารย์นครินทร์ เจริญสุข อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์เป็นผู้รับมอบ