โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 15.19 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน กิจกรรมโครงการ "ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม" ณ บริเวณแปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงาน มีการประกอบพิธีกรรมศาสนาแบบล้านนา โดยมีพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีสู่ขวัญข้าว พิธีแฮกนา ผู้บริหารปลูกข้าว 9 กอ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

      จากนั้นท่านรองอธิการบดี ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษากว่า 1 พันคน ร่วมปลูกข้าวก่ำราชมงคล (แบบนาดำ) ทั้งหมด 22 แปลง รวมจำนวนต้นกล้า 1,500 ต้น พร้อมกันนี้ มีคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 

      ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการฯ ได้ตระหนักในคุณค่าของข้าว ซึ่งเป็นพืชที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ แบบลงมือปฏิบัติการปลูกข้าวจริง ฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ออกรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป สมคำว่า "ราชมงคล สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี" 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kGJ1GdFaqsk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา