โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 198 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน ประชุมติดตามความคืบหน้า กิจกรรมโครงการ "เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์" 2560 ของกิจกรรมแต่ละฝ่าย แต่ละหลักสูตร ภาพรวมด้านต่างๆ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ให้เกิดความพร้อม ต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา