โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมใจเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมใจเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ


นักศึกษาจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมใจเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

8 สิงหาคม 2560 สาขาพืชศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการเตรียมดิน บรรจุถุงปุ๋ย สำหรับเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง รวม 17,089 ต้น เพื่อน้อมรำลึก ถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่ง ในช่วงเดือนตุลาคม ในช่วงโดยมีนักศึกษาจิตอาสา สาขาพืชศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาการจัดการ                  

สาขาสัตวศาสตร์ ร่วมด้วยช่วยกันเตรียมดินดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เป็นผู้ควบคุมดูแลความเรียบร้อยด้านต่างๆ