โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมใจเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมใจเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 86 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมใจเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

8 สิงหาคม 2560 สาขาพืชศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการเตรียมดิน บรรจุถุงปุ๋ย สำหรับเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง รวม 17,089 ต้น เพื่อน้อมรำลึก ถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่ง ในช่วงเดือนตุลาคม ในช่วงโดยมีนักศึกษาจิตอาสา สาขาพืชศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาการจัดการ                  

สาขาสัตวศาสตร์ ร่วมด้วยช่วยกันเตรียมดินดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เป็นผู้ควบคุมดูแลความเรียบร้อยด้านต่างๆ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา