โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคนดี) ฝึกนักศึกษาใหม่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กตัญญู รับผิดชอบ... | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคนดี) ฝึกนักศึกษาใหม่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กตัญญู รับผิดชอบ...


         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผอ.กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมประธาน เลขานุการ คณะกรรมการ งาน "วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ ประจำปี 2560" ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้พร้อมต้อนรับบุคคล หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม โดยปีนี้มีคอนเซปต์ภายใต้แรวคิด "พระราชกรณียกิจทั่วหล้า เพื่อพัฒนาเด็กไทย" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560