โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตประจำปี 2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            บริษัทนิยมพาณิชลำปาง จำกัด ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น.ณ  ห้องคอนเวนชั่นฯ บริษัท นิยมพาณิชลำปาง จำกัด โดยผุ้ที่จะเข้ารับบริจาคโลหิตควรมีการเตรียมความพร้อม ดังนี้

1.       นอนพักผ่อนให้เพียงพอ

2.       รับประทานอาหารเช้าก่อนเข้ารับการบริจาคโลหิต

3.       งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนวันบริจาคโลหิต


4.       หรับสตรีต้องไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือนและไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา