โลโก้เว็บไซต์ คุณราชิต ตั้งพระกิตติคุณ ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโครงการนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คุณราชิต ตั้งพระกิตติคุณ ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโครงการนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙เวลา ๑๐.๓๐ น. คุณราชิต ตั้งพระกิตติคุณ กรรมการผู้จัดการร้านไอสไตล์สตูดิโอ และที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ให้กับนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ เพื่อทำโครงการค่ายอาสา ร่วมใจพัฒนาชุมชน กับสาขาพืชศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านอมกิ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๑-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การทำงานเป็นทีม ศึกษาความเป็นอยู่สังคมชนบท ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา มีความเสียสละให้กับสังคม สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ จะร่วมสนับสนุนกิจกรรม ติดต่อได้ที่ นายสุรินทร์ แซ่ย่าง โทรศัพท์ ๐๘๐-๖๕๐๐๒๕๑


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา