โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง มอบเงินค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ปกครองของนักศึกษาที่เสียชีวิต ๑๗๐,๐๐๐ บาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง มอบเงินค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ปกครองของนักศึกษาที่เสียชีวิต ๑๗๐,๐๐๐ บาท

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  โดยงานประกันอุบัติเหตุ ให้เกียรติมอบเงินค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทวิริยะประกันภัย จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นายชัยณรงค์ สาครธำรง และนางแอะหวาง แดนประสงค์ ผู้ปกครองของนายวุฒิพงษ์ สาครธำรง นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ พร้อมกันนี้ทางผู้ปกครองของนักศึกษาที่เสียชีวิต ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ครอบครัวมาโดยตลอด ทั้งนี้ ยังได้ฝากอุทาหรณ์ไปยังน้อง ๆ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนด้วยว่า “ขอให้ทุกคนขับขี่รถให้ระมัดระวังอย่างปลอดภัย เพราะถ้าหากเป็นอะไรไป คนที่เสียใจก็คือพ่อแม่”


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา