โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561


               สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนักวิจัย  นักวิชาการ  นักบริหารงานวิจัย ที่มีองต์ความรู้หรือมีความพร้อมในการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดและ Download ข้อมูล ได้ที่ www.nrct.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5612445 ต่อ 516 ,518,519